tel. 503 965 937, 501 019 488
Kotuń, ul. Siedlecka 60b

Co zrobić gdy umrze ktoś bliski?

Jeżeli bliska osoba zmarła w domu należy wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu (jest ona potrzebna do załatwiania dalszych formalności). Następnie zawiadomić wybrany przez siebie zakład pogrzebowy.

Kolejnym krokiem jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego (odpowiednim dla miejsca zgonu), który na podstawie Karty Zgonu wystawi nieodpłatnie 3 egzemplarze Aktu Zgonu.

Następnie należy skontaktować się z księdzem w celu ustalenia terminu pogrzebu. Jeżeli mają Państwo życzenie skorzystać z Kaplicy Przedpogrzebowej, należy nas o tym terminie niezwłocznie poinformować w celu jej zajęcia.


Dokumenty niezbędne do formalności pogrzebowych:

  • Karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • Dowód osobisty osoby zmarłej, legitymacja emeryta / rencisty lub odcinek emerytury / renty
  • Dowód osobisty osoby zlecającej usługę pogrzebową

Dokumenty potrzebne do wyrobienia aktu zgonu (w USC):

  • Dowód osobisty osoby zmarłej
  • Dowód osobisty osoby zgłaszającej
  • Karta zgonu wystawiona przez lekarza

Dokumenty potrzebne do zasiłku pogrzebowego:

  • Akt zgonu
  • Legitymacja ZUS, KRUS lub zaświadczenie z zakładu pracy osoby zmarłej
  • Faktura wystawiona przez zakład pogrzebowy
  • Ksero dowodu osobistego osoby zlecającej usługę